Statut
STRONA: 1 z 1
Administrator: Marcin Szymczak   |  Data wpisu: 2023-12-08  |  Data. wytw: 2023-12-08
Drukuj

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie działa na podstawie przepisów i aktów prawnych dotyczących publicznej służby zdrowia,
a w szczególności na podstawie:

 

 

·         Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 991 z późn.zm.)

·         Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.) 

·         Statutu SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie nadanego uchwałą Nr XXXIV/495/2017 z dnia 26. października 2017r.(tekst jednolity: Dz. Urz. Woj. Śl. z 2023 r. poz. 9173)

 

Radę Społeczną Szpitala powołuje Rada Miejska na wniosek Prezydenta Miasta.
Jest ona organem opiniodawczym dla Rady Miejskiej w Jaworznie oraz organem
doradczym dla Dyrektora Szpitala. Rada Społeczna Szpitala działa na podstawie:

  • przepisów ustawy o działalności leczniczej,
  • Statutu Szpitala,
  • Regulaminu Pracy Rady Społecznej.

 

 

Podmiot publikujący: Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
Zatwierdził do publ.: dyr. Gabriela Buczkowska Wytworzył i wprowadził: Marcin Szymczak
Rejestr zmian: link do rejestru

Ilość załadowań tej pozycji menu: 20
Ilość dokumentów w dziale: 1