Statut
STRONA: 1 z 1
Administrator: Marcin Szymczak   |  Data wpisu: 2022-03-24  |  Data. wytw: 2022-03-24
Drukuj

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie działa na podstawie przepisów i aktów prawnych dotyczących publicznej służby zdrowia,
a w szczególności na podstawie:

 

 

·         Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 633)

·         Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40) 

·         Statutu SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie nadanego uchwałą Nr XXXIV/495/2017 z dnia 26. października 2017r.
Obwieszczenie Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2020 r., poz. 7754) http://www.bip.jaworzno.pl/a,38206,uchwala-nr-xxv3362020-rady-miejskiej-w-jaworznie-z-dnia-29-pazdziernika-2020-r-w-sprawie-ogloszenia-.html

 

ze zm. Dz. Urz. z 2022 r. poz. 6153

http://dzienniki.slask.eu/WDU_S/2022/6153/akt.pdf

 

 

Podmiot publikujący: Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
Zatwierdził do publ.: z-ca dyr. Gabriela Buczkowska Wytworzył i wprowadził: Marcin Szymczak
Rejestr zmian: link do rejestru

Ilość załadowań tej pozycji menu: 20
Ilość dokumentów w dziale: 1