Inne informacje
STRONA: 1 z 2
Administrator: Marcin Szymczak   |  Data wpisu: 2023-05-31  |  Data. wytw: 2023-05-31
Drukuj
Podmiot publikujący: Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
Zatwierdził do publ.: z-ca dyr. Gabriela Buczkowska Wytworzył i wprowadził: Marcin Szymczak
Rejestr zmian: brak zmian
Administrator: Marcin Szymczak   |  Data wpisu: 2022-06-30  |  Data. wytw: 2022-06-30
Drukuj
Podmiot publikujący: Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
Zatwierdził do publ.: z-ca dyr. Gabriela Buczkowska Wytworzył i wprowadził: Marcin Szymczak
Rejestr zmian: link do rejestru
Administrator: Marcin Szymczak   |  Data wpisu: 2021-06-30  |  Data. wytw: 2021-06-30
Drukuj

Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Podmiot publikujący: Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
Zatwierdził do publ.: z-ca dyr. Gabriela Buczkowska Wytworzył i wprowadził: Marcin Szymczak
Rejestr zmian: link do rejestru
Administrator: Marcin Szymczak   |  Data wpisu: 2021-03-30  |  Data. wytw: 2021-03-30
Drukuj

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Podmiot publikujący: Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
Zatwierdził do publ.: z-ca dyr. Gabriela Buczkowska Wytworzył i wprowadził: Marcin Szymczak
Rejestr zmian: link do rejestru
Administrator: Marcin Szymczak   |  Data wpisu: 2018-08-09  |  Data. wytw: 2018-08-09
Drukuj

Program partnerski

Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie przystąpił do realizacji projektu partnerskiego pn. „Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna "eCareMed" - Elektroniczna Dokumentacja Medyczna”.

Przesłanką do przystąpienia do Projektu jest potrzeba utworzenia w regionie województwa śląskiego spójnego i jednorodnego systemu wymiany informacji medycznej na poziomie konsultacyjnym, diagnostycznym i opieki zdalnej świadczonej z wykorzystaniem dostępnych narzędzi i technologii zbudowanych na bazie powiązań informatyczno-medycznych. Realizacji powyższego przyświecają dwa cele – zapewnienie skuteczniejszej opieki nad chorymi w kontekście starzejącego się społeczeństwa, które jest przygotowane na zaistnienie medycznych rozwiązań cyfrowych opartych o komunikację zdalną oraz wyrównanie standardów i szans placówek medycznych działających w różnych obszarach usług medycznych i w różnym otoczeniu społeczno-gospodarczym.

Liderem ww. projektu Partnerskiego jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu.

Podmiot publikujący: Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
Zatwierdził do publ.: z-ca dyr. Mirosław Sobczak Wytworzył i wprowadził: Marcin Szymczak
Rejestr zmian: link do rejestru

|| Następna stronaOstatnia strona

Ilość załadowań tej pozycji menu: 0
Ilość dokumentów w dziale: 6