Cennik
STRONA: 1 z 1
Administrator: Marcin Szymczak   |  Data wpisu: 2024-01-05  |  Data. wytw: 2024-01-05
Drukuj

Wysokośc opłat za przechowywanie zwłok powyżej 72h

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego
w Jaworznie oraz na podstawie Art. 24 ust. 1 pkt. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku
o działalności leczniczej ustala się wysokość opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 h od osób lub instytucji uprawnionych do pochowania zwłok oraz od podmiotów, na zlecenie których przechowuje się zwłoki w związku z toczącym się postępowaniem karnym w kwocie 150,00 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt 00/100 złotych brutto) za każdą rozpoczętą dobę.

Zarządzenie 140/2023

Podmiot publikujący: Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
Zatwierdził do publ.: z-ca dyr. Gabriela Buczkowska Wytworzył i wprowadził: Marcin Szymczak
Rejestr zmian: link do rejestru
Administrator: Marcin Szymczak   |  Data wpisu: 2022-04-08  |  Data. wytw: 2022-04-08
Drukuj

Cennik świadczeń zdrowotnych dla osób nieuprawnionych lub uprawnionych częściowo do bezpłatnych świadczeń oraz usług transportu sanitarnego.

Podmiot publikujący: Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
Zatwierdził do publ.: z-ca dyr. Gabriela Buczkowska Wytworzył i wprowadził: Marcin Szymczak
Rejestr zmian: link do rejestru

Ilość załadowań tej pozycji menu: 0
Ilość dokumentów w dziale: 2