Lokalizacja szpitala
STRONA: 1 z 1
Administrator: Marcin Szymczak   |  Data wpisu: 2013-10-14  |  Data. wytw: 2013-10-14
Drukuj
Miasto Jaworzno położone jest przy trzech dużych szlakach komunikacyjnych. Przez miasto przebiegają: droga krajowa nr 1, nr 79 oraz fragment autostrady A4 (Katowice-Kraków). Aby dojechać do centrum miasta, należy kierować się na drogę nr 79. W przypadku drogowej komunikacji publicznej, należy jako przystanek docelowy wybrać „centrum”, natomiast dla komunikacji kolejowej stację „Jaworzno-Szczakowa”, a następnie lokalnymi środkami komunikacji drogowej – „centrum”. W planowaniu dojazdu, można za punkty orientacyjne obrać miasta sąsiadujące – Mysłowice i Sosnowiec (od strony Katowic) lub Chrzanów (od strony Krakowa). 

Szczegóły znajdują się na stronie: 
http://www.szpital.jaw.pl
Podmiot publikujący: Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
Zatwierdził do publ.: z-ca dyr. Gabriela Rokitowska Wytworzył i wprowadził: Mariusz Jarząbek
Rejestr zmian: brak zmian

Ilość załadowań tej pozycji menu: 0
Ilość dokumentów w dziale: 1