Działy szpitalne
STRONA: 1 z 1
Administrator: Marcin Szymczak   |  Data wpisu: 2013-10-14  |  Data. wytw: 2013-10-14
Drukuj
Apteka Szpitalna

Osoba kierująca:
mgr Magdalena Jurczyk

tel: 32 317 45 20; 32 616 44 82 wew. 120

Blok Operacyjny

Osoba kierująca:
lek. med. Tomasz Stawski
tel: 32 317 49 19; 32 616 44 82 wew. 319

Dział Diagnostyki Obrazowej

Koordynator:
lek. med. Krzysztof Ptaszkiewicz
tel: 32 317 48 22; 32 616 44 82 wew. 287

Dział Statystyki i Rozliczeń Medycznych

Osoba kierująca:
mgr Elżbieta Chłopek
tel: 32 317 48 25; 32 616 44 82 wew. 225

Laboratorium

Osoba kierująca:
mgr Anna Wiech
tel: 32 317 48 21; 32 616 44 82 wew. 262

Dział Rehabilitacji i Fizykoterapii

Osoba kierująca:
p.o. kierownika zespołu technik i mgr fizjoterapii
mgr
Dariusz Rogala

tel: 32 317 45 90; 32 616 44 82 wew. 184

Centralna Sterylizatornia
Osoba kierująca:
Joanna Zuba

tel. tel: 32 317 49 05; 32 616 44 82 wew. 305

Podmiot publikujący: Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
Zatwierdził do publ.: z-ca dyr. Gabriela Rokitowska Wytworzył i wprowadził: Mariusz Jarząbek
Rejestr zmian: link do rejestru

Ilość załadowań tej pozycji menu: 48
Ilość dokumentów w dziale: 1