SZCZEGÓŁY ZMIAN
Powód zmiany:
Zmiany dokonał: Marcin Szymczak
Data zmiany: 2022-03-24
Poniżej znajduje się poprzednia treść:

Nakłady inwestycyjne poniesione przez Szpital w 2021 r. wynoszą 4 794 647,32 zł.


POWRÓT DO STRONY