SZCZEGÓŁY ZMIAN
Powód zmiany:
Zmiany dokonał: Marcin Szymczak
Data zmiany: 2021-01-18
Poniżej znajduje się poprzednia treść:
Stanowisko: Z-ca Dyrektora ds. Działalności Leczniczej
Osoba: lek. Iwona Rakoczy
Telefon:

32 317 45 99; 32 616 33 23 

Fax:  
Email: iwona.rakoczy@szpital.jaworzno.pl

POWRÓT DO STRONY