SZCZEGÓŁY ZMIAN
Powód zmiany:
Zmiany dokonał: Marcin Szymczak
Data zmiany: 2019-04-15
Poniżej znajduje się poprzednia treść:

Nakłady inwestycyjne poniesione przez Szpital w 2017 r. wynoszą 6 554 650,59 zł.


POWRÓT DO STRONY